GSM: 730 965 888

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tvorba databází

Pro vytvoření databáze zvolte v pravém menu sekci Databáze (nejdříve musíte mít vytvořenou doménu) a poté zvolte možnost Vytvořit databázi. V následujícím formuláři můžete zvolit databázi MySQL nebo PostgreSQL a její kódování. Doporučujeme kódování utf8_czech_ci (MySQL) nebo UTF8 (PostgreSQL). Název databáze uveďte ve tvaru NAZEV_ID, kde NAZEV je složen pouze z písmen a číslic a ID je stejné číslo jako v uvedeném příkladu. Pokud tedy za políčkem následuje „Například: example_4„, správné ID je 4. ID musíte zadat ručně, pokud jej neuvedete, databáze se nevytvoří. Heslo musí mít alespoň 8 znaků (malý znak, velký znak, číslo), a je možné ho později v rozhraní změnit.

Nová databáze

Změna hesla databáze

Na stránce s výpisem databází klikněte na tlačítko Změna hesla. Zobrazí se formulář, do kterého stačí napsat nové heslo a uložit. Heslo musí mít alespoň 8 znaků (malý znak, velký znak, číslo).

Smazání databáze

Na stránce s výpisem databází klikněte na tlačítko Smazat. Po potvrzení této akce bude databáze nenávratně smazána.

Připojení do databáze MySQL

Důležité je znát rozdíl mezi názvem uživatele a názvem databáze. Databáze má název ve tvaru NAZEV_ID, tedy např. „eobchod_3„. Uživatelské jméno pro tuto databázi bude ve tvaru NAZEV.ID, tedy „eobchod.3„. Máte-li vytvořenu například databázi „eobchod_3„, připojit se k ní můžete pomocí následujícího skriptu:

$db = mysql_connect("localhost", "eobchod.3", "heslo"); mysql_select_db("eobchod_3", $db); mysql_query("SET NAMES utf8");

Prvním řádkem se pomocí přihlašovacích údajů uživatele připojíte k databázi, druhý řádek určí databázi, se kterou chcete pracovat, a poslední řádek nastaví kódování.

Připojení k MySQL pomocí aplikace phpMyAdmin nebo Adminer

Odkaz na aplikace phpMyAdmin (https://XXX.vas-server.cz/phpmyadmin) a Adminer (https://XXX.vas-server.cz/adminer) najdete v aktivačním e-mailu. Stačí se přihlásit pomocí uživatelského jména ve tvaru NAZEV.ID a příslušného hesla. Můžete také použít zaslané údaje pro uživatele root.

phpMyAdmin Adminer

Vzdálené přihlášení k MySQL

Je možné se připojit i vzdáleně pomocí programů jako SQLyog nebo Navicat. Nejdříve je však nutná editace souboru /etc/mysql/my.cnf. Nejjednodušší způsob spočívá v zakomentování řádku obsahujícího bind-address:
#bind-address = 127.0.0.1
Popřípadě lze doplnit ručně potřebné IP adresy.

Poté je potřeba restartovat MYSQL.

Obě tyto operace lze udělat přímo v rozhraní přes Správu serveru, ve které jsou tlačítka povolit resp. zakázat vzdálené přihlášení k MySQL.

Dále je nutná úprava práv uživatele. Např. přes aplikaci PHPMyAdmin v sekci Oprávnění. Konkrétně v sekci přihlašování je nutné zvolit možnost „Jakýkoliv počítač“, jinak jsou povolena pouze lokální připojení.

Připojení do databáze PostgreSQL

Máte-li vytvořenu například databázi „eobchod_3„, připojit se k ní můžete pomocí následujícího skriptu:

$db = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=eobchod_3 user=eobchod_3 password=heslo");

Připojení k PostgreSQL pomocí aplikace phpPgAdmin

Odkaz na aplikaci phpPgAdmin (https://XXX.vas-server.cz/phppgadmin) najdete v aktivačním e-mailu. Stačí se přihlásit pomocí uživatelského jména ve tvaru NAZEV_ID a příslušného hesla. Můžete také použít zaslané údaje pro uživatele root (nejdříve je nutná editace /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf). Pozor! Na rozdíl od MySQL se název databáze a jméno uživatele neliší.

phpPgAdmin

Vzdálené přihlášení k PostgreSQL

Je možné pomocí programu pgAdmin (nejdříve je nutná editace /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf a /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf).

Zálohování databází

V administraci vašeho serveru (https://XXX.vas-server.cz/admin) můžete v sekci „Správa“ můžete v dolní části nastavit automatické každodenní zálohy všech vašich databází. Uchováno je vždy posledních 11 záloh. Zálohy jsou umístěny do složek /root/backup/mysql a /root/backup/postgresql na vašem serveru.

Kromě toho můžete v sekci „Správa“ ručně zazálohovat vaši MySQL i PostgreSQL databázi pomcí příslušných tlačítek. Zálohy jsou opět umístěny do složek /root/backup/mysql a /root/backup/postgresql na vašem serveru.

Také můžete zálohovat každou databázi zvlášť – buď na FTP, nebo ji rovnou stáhnout. Obě možnosti jsou na stránce výpisu databází příslušné domény.

Pošta

začátek dokumentace

 

Vytvoření nového e-mailu

V sekci Pošta vyberte možnost Vytvořit novou schránku. Ve formuláři vyplňte název e-mailového účtu a heslo jako přístupy ke schránce. Dále můžete nastavit jméno uživatele a nakonec kvótu schránky. Kvóta schránky určuje maximální kapacitu, kterou mohou e-maily ve schránce zabírat.

Nová schránka

Změna hesla e-mailu

V seznamu schránek je u každé schránky tlačítko Změnit heslo. Po kliknutí se zobrazí formulář, ve kterém stačí zadat nové heslo a uložit.

Nastavení e-mailu

U každé schránky je možné provést mnoho nastavení. K těmto možnostem se dostanete pomocí tlačítka Nastavení v seznamu schránek.

Můžete nastavit jinou e-mailovou adresu, kam se bude odesílat kopie pošty nebo přesměrování, kdy se všechna pošta přepošle dál a schránka samotná zůstane prázdná.

Dále následuje kvóta schránky a formulář pro nastavení automatické odpovědi. Ve výchozím stavu je automatická odpověď neaktivní, pokud ji aktivujete, bude server na všechny přijaté e-maily automaticky odesílat odpověď s nastaveným textem. Toto se hodí například při dovolené.

Nakonec lze ke každé schránce nastavit aliasy. Jde o jakési virtuální schránky. Všechna pošta, která přijde na některý z aliasů automaticky spadne do vámi určené schránky.

Nastavení schránky

Webmail

Ke všem schránkám je možné přistupovat pomocí webového rozhraní. K dispozici je moderní RoundCube (https://XXX.vas-server.cz/roundcubemail/).

RoundCube přihlášení RoundCube

Nastavení e-mailového klienta

Jako POP3(s), IMAP(s) nebo SMTP(s) server uveďte adresu serveru (např. server11.vas-server.cz) nebo přímo IP adresu. Lze použít i hostovanou doménu, v tom případě je ale vše závislé ještě na správných DNS záznamech domény. Číslo portu je pro POP3 110 (SSL 995), pro IMAP 143 (SSL 993) a pro SMTP 25. Pro SMTP použijte stejné přihlašovací údaje. Můžete také použít SMTP server poskytovatele vašeho internetového připojení.

Nastavení Outlooku 1 Nastavení Outlooku 2 Nastavení Outlooku 3 Nastavení Outlooku 4 Nastavení Outlooku 5 Nastavení Outlooku 6 Nastavení Outlooku 7 Nastavení Outlooku 8

Antispamová a antivirová kontrola

Ve výchozí konfiguraci je nainstalována antivirová i antispamová kontrola.

Administrátorský účet & doménový koš

Pro každou doménu můžete jednu ze schránek nastavit jako administrátorský účet. Do této schránky budou chodit e-maily ohledně plných schránek. Dále můžete nastavit takzvaný doménový koš, tedy schránku, do které spadnou všechny e-maily mířící na danou doménu, ale na neexistující emailovou schránku. Obojí provedete v sekci Pošta po kliknutí na odkaz Nastavení poštovního serveru.

FTP účty

začátek dokumentace

 

Tvorba FTP účtů

První FTP účet pro danou doménu lze vytvořit při vytváření služeb pro doménu na úvodní straně administrace. Heslo k tomuto účtu je vygenerováno automaticky a je vypsáno po aktivaci služby, tj. odeslání formuláře.

Další FTP účty vytvoříte v sekci FTP po kliknutí na tlačítko Vytvořit účet. Zobrazí se formulář, ve kterém zadáte název účtu a heslo, pomocí kterých bude přihlašování probíhat. Dále můžete nastavit výchozí adresář. V nabídce jsou všechny adresáře a podadresáře, které pro danou doménu existují. Takto lze vytvořit FTP účet např. jen pro určitou subdoménu. Nakonec lze nastavit kvótu FTP účtu.

Nový FTP účet

Změna hesla pro FTP účet

V levém menu vyberte FTP. V zobrazeném seznamu FTP účtů zvolte účet a vyberte možnost Změna hesla. Poté stačí jen zadat nové heslo a změnu uložit.

Změna adresáře FTP účtu

Změnu adresáře pro již vytvořený FTP účet systém nepodporuje. Je nutné daný FTP účet smazat a poté znovu vytvořit. Adresář můžete specifikovat právě při vytváření účtu.

Smazání FTP účtu

V seznamu FTP účtů stačí kliknout na tlačítko Smazat a poté potvrdit akci.

Seznam FTP

WebFTP

Webové FTP je přístupné na adrese https://webftp.vas-hosting.cz/. Jako FTP server zadejte IP adresu nebo URL adresu serveru. Obojí najdete v aktivačním e-mailu. Jméno a heslo jste zadávali při vytváření FTP účtu, ostatní nastavení jsou pokročilejší a není třeba je měnit.

WebFTP přihlášení

[/vc_column_text][vc_column_text]

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]