GSM: 730 965 888

IMAP

Protokol IMAP vyžaduje trvalé (tzv. on-line) připojení k e-mailové schránce.
Díky tomu je možné s celou poštovní schránkou plně pracovat z libovolného místa.
Všechny zprávy a složky jsou uloženy na poštovním serveru a na počítač se
stahují jen nezbytné informace. Takže při zobrazení složky se stáhnou jen
záhlaví zpráv a jejich obsah až v případě, že zprávu chce uživatel přečíst. U
jednotlivých zpráv se uchovává jejich stav (nepřečtená, odpovězená, důležitá),
uživatel může zprávy přesouvat mezi složkami, složky vytvářet, mazat,
prohledávat na straně serveru apod. Protokol umožňuje současné připojení
více klientů zároveň
.


POP3

Protokol POP3 je výhodný pro uživatele, kteří mají časově omezené nebo
nestálé připojení k Internetu. Zprávy si ze svého poštovního serveru pouze
stáhnou, odpojí se a můžou si číst doručené e-maily libovolně dlouho a být při
tom offline. Menší nevýhodou (ale pro někoho to může být i výhodné) je fakt, že
po přenesení zpráv ze serveru do klienta (tzn. počítače, do kterého budete
stahovat zprávy) se na serveru tyto zprávy smažou. Jistá výhoda
může být v tom, že pokud dostáváte mnoho pošty nebo velké e-maily, budete mít
všechny zprávy pouze na svém počítači a na poštovním serveru bude vždy místo pro
další. Nicméně většina poštovních klientů umožňuje zanechání zprávy na serveru.
Tomuto nastavení doporučujeme se vyhnout. Pokud je však nezbytné, omezte
v nastavení dobu zanechávání zpráv na serveru
(např. na 1 týden), jinak
riskujete brzké zaplnění mailboxu.


Obecně

  • Pro odesílání zpráv se vždy využívá protokol SMTP, nezávisle na zvoleném
    protokolu pro příjem pošty.
  • Všechny protokoly (POP/IMAP/SMTP) jsou na F-hosting.cz k dispozici i pod
    zabezpečeným protokolem SSL.